Legea Fundamentală GOALĂ

ADUNARE PUBLICĂ 14 IULIE 2019, ORA 18.00, PIAȚA UNIVERSITĂȚII

PENTRU

Legea Fundamentală GOALĂ

În data de 3 iulie 2019, Curtea Constituțională a României, singura instituție competentă să decidă dacă în ansamblul normativ general, Constituția României este respectată ca și lege fundamentală și universal aplicată, emite o decizie contrară elementelor definitorii democrației și respectării drepturilor inviolabile ale omului, astfel încât reușește să încalce în mod violent și evident principiile naționale democratice.

Printr-un paradox plenar, CCR decide, referindu-se astfel la cauzele judecate de Completurile de 3 judecători ale Înaltei Curți de Casație și Justiție: (..)

”Cauzele înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și soluționate de aceasta în primă instanță anterior Hotărârii Colegiului de conducere a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.14 din 23 ianuarie 2019, în măsura în care nu au devenit definitive, urmează a fi rejudecate, în condițiile art.421 pct.2 lit.b) din Codul de procedură penală, de completurile specializate alcătuite potrivit art.29 alin.(1) din Legea nr.78/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.161/2003

Per a Contrario, înțelegem că alte cauze decât cele ce nu sunt definitiv judecate, devin constițutionale, legale și de neatins. Adică, aceleași complete, neconstituționale astăzi, sunt pentru unii mumă, pentru alții ciumă, depinzând doar de factorul temporo-spațial al hazardului unei legi fundamentale aplicate aleatoriu.

Completele de primă instanță reprezintă autoritatea de judecată a fondului cauzei, completele instanțelor de apel, reprezentând autoritatea judecătorească de control a judecății de fond.

Dacă instanța de control nu a sesizat necompetența completelor de judecată din fondul cauzelor și implicit nu a constatat nulitatea absolută a actelor întocmite de acestea, nu este în mod automat încălcat în mod flagrant dreptul la un proces echitabil?

Conform Art. 281, CAPITOLUL V, NCPP

Nulităţile absolute

 (1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: 

  • a) compunerea completului de judecată;(…)

OCHR consideră decizia CCR o încălcare paradoxală a Legii Fundamentale, act normativ pe care se bazează întreg sistemul legislativ și coercitiv al acestei națiuni, astfel, solicită atât public cât și oficial, extinderea acestei decizii asupra tuturor cauzelor judecate de completele declarate astăzi neconstutiționale, exprimare publică în ziua de 14 iulie 2019 prin mitingul organizat în Piața Universității începând cu ora 18.00.

Această adunare publică este aprobată prin protocolul cu numărul 1753431/3978/11.07.2019 încheiat între OCHR și PMB. .