Un batran cu handicap este inselat de catre unul dintre cei mai mari furnizori de utilitati din tara

Un bătrân cu handicap este înșelat de către unul dintre cei mai mai furnizori de utilități din țară

Cu siguranță nu este ușor să ai 84 de ani, handicap tip 4 (nevăzător) și o soție ce tocmai a făcut accident cerebral, de care trebuie să ai grijă. Iar când peste toate cele, niște binevoitori îți bat la poartă promițându-ți ca îți vor face viața mai ușoară, speranța către mai bine te poate învălui.

Dumitrașcu Alexandru locuiește în satul Tanislavi din județul Vâlcea, împreună cu soția sa. În vara anului 2018, acesta a fost abordat de către doi reprezentați ai societății Enel Energie Muntenia S.A. în vederea încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice. Cei doi i-au făcut acestuia o ofertă, promițându-i condiții contractuale și beneficii mai bune decât cele pe care dânsul le avea la operatorul CEZ VÂNZARE, societate cu care avea un contract în curs de desfășurare. Practic, i-a fost făcută o ofertă de „portare” la Enel.  Numai că, în realitate, după cum domnul Dumitrașcu urma să afle, prin respectiva ofertă a fost păcălit să accepte servicii mai scumpe decât cele de care beneficia la acel moment. Și nu numai, o întreagă serie de probleme conexe aveau sa se producă din acest episod.

Reprezentanții Enel i-au înaintat spre semnare mai multe documente, printre care contractul de furnizare a energiei electrice nr. VI2249515 și o împuternicire, document prin care dânsul mandatează ENEL Energie Muntenia S.A. să îi reprezinte interesele în fața CEZ VÂNZARE și DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA, respectiv pentru a schimba furnizorul de energie electrică și pentru a înceta contractul pe care îl avea cu această societate.

Dumitrașcu Alexandru a fost convins să semneze respectivele documente, fiindu-i promise condiții contractuale mai bune decât cele pe care acesta le avea de la CEZ VÂNZARE.

Domnul Dumitrașcu este nevăzător, iar în plus, are o vârstă înaintată, respectiv 84 ani. Conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 389/26.01.2017, acesta se încadrează în gradul de handicap accentuat, având un handicap permanent. Dânsul le-a adus la cunoștință situația sa reprezentanților ENEL, dar aceștia au ignorat circumstanțele, procedând în a-l ghida pe domnul Dumitrașcu către locurile din pagină unde să semneze documentele, influențând și dezinformându-l pe acesta, profitând de circumstanțele anterior mentionate.

Parte dintre documentele înaintate au fost semnate de către domnul Dumitrașcu în data de 14.07.2018, respectiv cu privire la intenția “clientului final” Dumitrașcu Alexandru de a schimba furnizorul de energie electrică începând cu data de 10.09.2018. Altă parte a documentelor se află oricum sub suspiciunea falsului, nepotul domnului Dumitrașcu denunțând diferențe semnificative între semnătura bunicului său și cea prezentă pe unele documente. Acesta ia în calcul posibilitatea ca bunicul său să fi semnat primele file înaintate, iar restul documentatiei, destul de stufoasă, să fi fost semnată de către reprezentanții Enel sau de către alte terțe persoane.

Mai departe, domnul Dumitrașcu a fost facturat de către ENEL pentru servicii de furnizare energie electrică prin următoarele documente fiscale:

  • Factura seria și numărul 19MIO1652410 din data de 13.02.2019, factura pentru serviciile prestate în perioada 10.09.2018-31.12.2018;
  • Factura seria și numărul 19MIO2368182 din data de 28.02.2019, factura pentru serviciile din 01.01.2019-31.01.2019.

În același timp, pentru același loc de consum,, societatea CEZ VÂNZARE a facturat către Dumitrașcu Alexandru energie electrică livrată în perioada 15.12..2018-22.01.2019, prin factura seria AV numărul 9200560418. Astfel, se înțelege că acesta a rămas totuși în raporturi contractuale cu această societate, respectiv furnizorul său inițial de energie electrică.

Pe lângă faptul că ENEL a stabilit un raport juridic cu domnul Dumitrascu izvorât dintr-un consimțământ viciat, aceasta nici nu și-a îndeplinit obligația asumată, de a termina contractul dânsului cu CEZ VÂNZARE, de a-și duce presupusul mandat la îndeplinire (care oricum este îndoielnic, suspiciunea dolului existând și fiind urmărită în justiție de către domnul Dumitrașcu).

Mai mult, oferta reprezentaților ENEL Energie Muntenia SA a fost neconformă realității, având drept consecință inducerea în eroare a domnului Dumitrascu. În fapt, furnizorul inițial de energie, CEZ VÂNZARE, îi oferea subsemnatului pe departe o ofertă mai bună decât cea înaintată de către ENEL Energie Muntenia SA. Întrucât Dumitrașcu Alexandru a lucrat în Termocentralele de la Govora și Turceni timp de 34 de ani (1957-1991), acesta a benerificiat de o cotă gratuită alocată de către CEZ VÂNZARE în cuantum de 1200 kW per an. Acest fapt poate fi constatat din factura  nr. 9200560418, unde este expres specificat că domnul Dumitrașcu beneficiază de o „Cotă gratuită alocată pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 în cuantum de 1200 kW. Același beneficiu a fost oferit și în trecut.

Conștientizând situația în care se află, în data de 25.02.2019, domnul Dumitrașcu a depus la ENEL Energie Muntenia S.A. o cerere prin care a solicitat rezilierea contractului nr. VI2249515, explicând că nu a fost informat corect de către reprezentanții ENEL cu privire la oferta acestora și cu privire la operațiunile ce urmau a fi întreprinse, în plus aducându-le și pe această cale la cunoștință de handicapul său. Mai mult, dânsul menționează în cerere că aceștia au ignorat lipsa de asistență a unei persoane cu handicap de către o persoană de încredere la procesul de contractare.

Tot în data de 25.02.2019, dânsul a înaintat o cerere „de restituire a sumelor plătite în plus sau constituite ca avans” către ENEL Energie Muntenia SA, prin care a solicitat restituirea sumei de 176.66 RON, respectiv contravaloarea facturii seria și numărul 19MI01652410. Asistat de nepotul său, subsemnatul a făcut o reclamație către ENEL Energie Muntenia S.A., în care se reiterează situația acestuia, plus condiția de handicap.

Toate aceste demersuri au fost ignorate de către operator, astfel, ENEL Energie Muntenia S.A. nu a oferit niciun răspuns fața de aceste cereri.

Menționăm ca domnul Dumitrascu a achitat toate facturile emise pentru energia electrică, atât cele emise de către ENEL, cât și cele emise de către CEZ VÂNZARE, facturi emise pentru același serviciu. Dânsul a achitat facturile fiind încă odată influențat în acest sens, respectiv cu privire la factura emisă de către CEZ VÂNZARE, acesta a fost influențat tocmai de către agentul poștal care i-a înmânat corespondența, și care i-a sugerat că este obligația dânsului să își plătească toate facturile, în caz contrar suferind consecințele de deconectare.

Domnul Dumitrascu o are în grija pe soția sa, bolnavă, care a suferit un atac cerebral, fiind permanent imobilizată la pat și asistată periodic de către un îngrijitor din partea primăriei. Acesta, dat fiind situația excepțională și dificilă a soției sale, temându-se de situația în care ar rămâne fără energie electrică, a plătit facturile, deși nu era de acord cu conținutul acestora.

Având în vedere toate circumstanțele prezentate, putem trage concluzia ca domnul Dumitrascu se regăsește cu siguranță într-o situație pe care dacă ar fi cunoscut-o de la început, nu ar fi acceptat-o. Iar cu privire la operator, se poate constata intentia acestuia de a contracta cu o persoana aflata in dificultate, prin orice maniere.

Consimțământul domnului Dumitrașcu Alexandru a fost viciat în momentul semnării documentelor, iar ulterior, acesta a fost constrâns de împrejurări (perioada de iarnă, situația soției grav bolnave și a dependinței acestora de continuitatea livrării de energie electrică) a amâna momentul în care să facă demersuri pentru reparare, respectiv repunerea în situația anterioară. Totodată, acesta a depins și depinde în continuare de ajutorul familiei, de ajutorul nepoților săi, atât sub aspectul asistenței în prezentul demers, cât și financiar.

În prezent, Dumitrașcu Alexandru este facturat în continuare de către ENEL Energie Muntenia S.A., în condițiile în care acesta și-a exprimat pe de o parte intenția de a înceta raporturile juridice cu această societate, dat fiind că aceste raporturi au fost de la început viciate. Mai mult, subsemnatul este facturat și de către operatorul CEZ VÂNZARE, pentru aceleași lucru. Poate părea o situație de neconceput, dar vă prezentăm realitatea în care se afla doi bătrâni dintr-un sat din județul Vâlcea.

A trecut aproape un an, iar Enel tace. Niciun răspuns față de cele semnalate în mod repetat. Pe cale de consecință, domnul Dumitrașcu a depus o acțiune în instanță față de Enel Energie Muntenia S.A., având ca obiect principal desființarea contractului, respectiv repunerea în situația anterioară.

Urmează să aflăm cum se va concluziona această poveste, care le-a adăugat soților Dumitrașcu griji în plus traiului lor deja încercat de soartă.

Rareș Florentin Mazâlu